سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خوشا آنان که هر شاما ته وینند/  سخن واته گرن واته نشینند-   مو که پایم نبی کایم ته وینم/بشم آنان بوینم که ته وینند

خوشا به حال شهیدان و اولیا خدا که توانستند تو را ببینند. ماه رمضان است با عبادت و بندگی در ماه خدا خوب است ما هم به خدا نزدیکتر شویم.

یاد خدا

خوشا آنان که از پا سر نذونند/ میان شعله خشک و تر نذونند- کنشت و کعبه و بتخانه و دیر/سرائی خالی از دلبر نذونند.   خوش به حال کسانی که همیشه به یاد خدا هستند و از یاد او غافل نمی شوند ، می دانند خدا در همه حال به احوالشان آگاه است و تمام جهان را متعلق به او می دانند. پس سعی می کنند گناه نکنند و عمل صالح انجام دهند.  در ماه رمضان گناه نکردن رو تمرین کنیم

یا الله

شعر ها از دیوان بابا طاهر این هم معانی شون. از یاد خدا غافل نشیم   ف.م.ن
تاریخ : دوشنبه 98/2/23 | 5:37 عصر | نویسنده : ف م ن | نظر