سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بچه هایتان را نیز به نماز وادارید:

در قرآن مجید می فرماید: وامر اهلک بالصلوه(خانواده ات را به نماز وا دار  سوره طه/آیه 132     و در سوره بقره، وظیفه مومنین می دانید خودشان و خانواده شان را از آتش دوزخ نگه دارند و بدیهی است یکی از موجبات عذاب ، ترک نماز صحیح است لذا باید مومنین از همان دوران خرد سالی فرزندانشان ؛آن ها را به نماز وادارند تا با تمرین کردن،نماز برایشان آسان شود و به حد بلوغ که می رسند برایشان عادی باشد.     حضرت رسول اکرم می فرماید که بچه هایتان را وقتی 7 ساله شدند به نماز وا دارید و اگر تا 9 سالگی نماز خوان نشوند، بر ترک نماز آن ها را بزنید.سفینه البحار/ ج/2 ص35   البته اگر با زدن نماز خوان بشود آن هم پس از گذشتن دو سال که با تشویق یا سرزنش نماز خوان نشد یا رعایت طرز تنبیه که نباید به قسمی بزند که دیه لازم بیاید یعنی جای زدن سرخ یا سیاه شود معمولا با تشویق وتمجید بهتر نماز خوان می شوند تا با زدن.

 درخواست ما از خدا

 

هزاران حکم برای یک عبادت:

از میان عبادات نماز در زیادتی احکام نمونه است، به قدری که در اهمیتش امام صادق چهار هزار حکم فرموده و شهید علیه الرجمه در تفسیری  بر واجبات و مستحبات نمازواجباتش را تقریبا هزار عدد خوانده و کتابی به نام (الفیه) در واجباتش تصنیف کرده و مستحبات نماز را دو هزار شمرده و کتاب نفلیه اش را در این مورد نوشته.مدرک داشتن
تاریخ : چهارشنبه 93/1/6 | 7:52 صبح | نویسنده : ف م ن | نظر