قرمز سبز آبي خاکستري
انديشيدن مانند با چشم ديدن نيست؛ زيراگاه چشمها به صاحبانش دروغ مي گويند، ولي خرد به آنكه از وي اندرز خواسته، نيرنگ نمي زند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت