شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
هرکسي دوست داشت ميتونه يک حديث از امام علي بزاره.من امام علي رو از همه ي امامان بيشتر دوست دارم. هر کس خواست يک حديث از پيشواي اول شيعيان بزاره. يا علي

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ يا علي مدد
mp3 player شوکر
گروه امام علي(ع)
vertical_align_top